Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dagvatten

När det regnar, snön smälter eller vatten spolas på marken, rinner vatten ytligt på tak, markytor och gator. Detta vatten kallar vi för dagvatten. Även uppträngande grundvatten räknas som dagvatten.

Om dagvattnet hamnar i ledningen till reningsverket så skapar detta problem för reningsprocessen. Det bästa är därför om vattnet kan tas om hand på den plats där den faller ner och på platsen bidra till ett naturligt kretslopp.

Hushåll

Enskilda hushåll är inte någon stor bov i dramat, men eftersom det finns så många hushåll genererar de ändå en betydande del av föroreningarna. Sedan spelar det också stor roll vilka material som utsätts för väder och vind. Koppartak släpper ifrån sig en hel del koppar som är skadligt för miljön.

En faktor som skulle kunna minimeras är hur folks beteende påverkar mängden föroreningar i dagvatten. Många hushåll tvättar sina bilar på den asfalterade garageuppfarten och övergödslar sina gräsmattor, det är beteenden som inte är bra för den närliggande sjön.

E-tjänster och blanketter

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Miljöenheten

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Postadress:

Knivsta kommun

741 75 Knivsta

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020