Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för vård och omsorg 2024

För tjänster inom vård och omsorg finns en maxtaxa som är baserad på årets prisbasbelopp. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än maxtaxan i avgift för din hemtjänst, eller annan omvårdnad, under en kalendermånad. Maxtaxan för 2024 är 2 575 kr per månad.


Här är de avgifter som ingår i maxtaxan, som är 2 575 kronor per månad för år 2024 – eller så mycket som ditt personliga avgiftsutrymme tillåter.

Avgifterna ser ut som följer:Hemtjänst omvårdnad

285 kr per timme

Hemtjänst service

344 kr per timme

Ledsagning

344 kr per timmeTrygghetslarm

287 kr per månad

Distribution av matlådor

300 kr per månad (oavsett antal matlådor)

Dagverksamhet

229 kr per månadHemsjukvårdbesök

200 kr per besök (avgift tas ut för max 3 besök)Omvårdnad vid korttids-/växelvårdsboende

88 kr per dygn

Omvårdnad vid boende, särskilt boende

2 575 kr per månadStödboende, maxavgift

2 645 kr per månadDet som ligger utanför maxtaxan är kostnaden för mat
För mat ser avgifterna ut som följer:
Matabonnemang särskilt boende

3 610 kr per månadKostavgift vid korttids-/växelvårdsboende vuxen

119 kr per dygn

Matlåda

64,69 kr per styck

Mat/fika dagverksamhet

64,69 kr per dagKorttidsvistelse LSS under 19 år

89 kr per dygn

Korttidsvistelse LSS över 19 år

119 kr per dygn

Mellanmål LSS över 12 år

12 kr per dagHur avgifter debiteras

Avgift debiteras per timme utifrån biståndsbeviljad tid. Reducering görs vid sjukhusvistelse, frånvaro som är meddelad minst fyra dagar innan eller om du är på korttids- växelvårdsboende.

Om personal är planerad att komma till dig och du tackar nej vid dörren eller missar att säga ifrån dig hjälpen, kommer du att bli fakturerad för den inplanerade tiden.

Avgiftsfria tjänster

  • Avlösning upp till 8 timmar per månad.
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024