Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Webbtillgänglighet

Knivsta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen Knivsta.se ingår ett antal särskilda webbplatser, så kallade underwebbar:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver information från knivsta.se i något annat format kan du kontakta kommunen.

E-post: knivsta@knivsta.se
Tel: 018-34 70 00
Här ser du våra öppettider

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav önskar vi att du kontaktar oss. På så sätt har vi möjlighet att rätta till problemet.

Skicka e-post till knivsta@knivsta.se och beskriv ditt ärende.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Gå till webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Otillgängliga delar beskrivs nedan:

  • Det finns redaktionellt material som behöver förbättras. Det görs löpande tillsammans med kommunens webbredaktörer.
  • Det finns kod och gränssnitt som inte lever upp till kraven, och som gör att delar av webbplatsen inte presenteras på rätt sätt. Det ska vara åtgärdat senast 31/10 2020.
  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte presenteras på rätt sätt. Vi arbetar just nu med upphandling av tillgängliga dokumentmallar. Mallarna ska tas i bruk under hösten 2020, för delar av våra pdf-filer.
  • Det finns enstaka filmer som inte är textade.
  • Sändningen från kommunfullmäktiges sammanträden är inte textad. Det kommer att förändras vid upphandling av nytt system för webbsändning.
  • Det finns e-tjänster och system, som du når via knivsta.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar just nu webbplats, e-tjänster och pdf-filer med hjälp av en extern part.

Testningen görs i etapper.

Testningen av själva webbplatsen slutfördes 3 september 2020. Påtalade tekniska brister ska vara åtgärdade senast 31/10.

Redaktionella brister åtgärdas löpande.

Under perioden 7 – 27 september 2020 testas ett urval av kommunens e-tjänster.

Under perioden 28 september – 2 oktober 2020 testas ett urval av publicerade pdf-filer.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 september 2020