Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ändra eller upphöra med livsmedelsverksamhet

Om det sker ett ägarbyte och bolagsändring behöver en nyregistrering ske. Ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, jämställs med ett ägarbyte även om det är samma personer som driver verksamheten.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att kontrollmyndigheten får information om ändringar som är väsentliga. Med stora förändringar menas exempelvis om bolaget blir uppköpt, läggs ner, byter lokal eller flyttar verksamheten tilll annan plats. Eller du bygger om i lokalen eller man utökar sin hantering. Tänk på att det även då kan behövas bygglov.

Blanketten ska skickas till miljoenheten@knivsta.se

Taxor och avgifter

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024