Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Offentlig stödfinansiering

Här har vi samlat en brokig lista med tips om olika typer av offentlig finansiering som riktar sig till dig som driver företag.

De offentliga stöd som finns syftar till att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ibland kan enskilda företag söka direkta bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar.

Listan är inte fullständig och du kan behöva surfa omkring på myndigheteswebbarna du länkas till för att hitta rätt. Eftersom det handlar om offentliga satsningar så kan det snabbt ske förändringar i vilka insatsområden som prioriteras och vi hinner kanske inte alltid uppdatera direkt. Kontakta oss gärna om du har tips på insatser som ska tas bort eller läggas till på listan. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Almi - affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att kunna stärka sin konkurrenskraft. I Uppsala län handläggs checkarna av Almi. Checkarna för 2019 är slut. Inget beslut finns än, men förväntan är att det kommer nya checkar 2020.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har utlysningar som rör ekonomiskt stöd inom området energi- och klimat. Energimyndigheten erbjuder också stöd för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Det finns också stöd för verifiering, kommersialisering och internationalisering

Jordbruksverket

Jordbruksverket har en rad olika former av stöd för dig som är verksam på landsbygden, till exempel jordbrukarstöd och stöd för fiske och vattenbruk.

Naturvårdsverket - Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Tips! Du kan få stöd i din ansökan från Länsstyrelsen i Uppsala.

Länsstyrelsen Uppsala län

Via Länsstyrelsen kan du söka om en rad olika former av stöd för företag verksamma inom framförallt jordbruk eller på landsbygden. Men det förekommer också andra strategiska utvecklingsinsatser där näringslivet kan söka medel.

Tillväxtverket

Företag kan söka finansiellt stöd från Tillväxtverket för vissa typer av investeringar och projekt.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kanske inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Många av projekten är sökbara för företag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020