Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Internationell marknad

Vill du växa och ta steget in på en ny marknad eller är du redan etablerad på en internationell marknad men vill öka din försäljning? På den här sidan har vi samlat olika länkar där du kan hitta mer information som rör internationalisering.

Tangentbord med boll med världens flaggor

För Sverige är handeln och samarbete över gränserna en viktig beståndsdel för vår ekonomi. Vi når världen och nya marknader på ett par klick. Men för att ta steget in på en ny internationell marknad krävs ofta förberedelser. Affärskultur och regler skiljer sig åt mellan olika länder och branscher.

Aktörer som främjar internationalisering

Här finner du länkar till aktörer, som genom rådgivning, kontakter och andra insatser arbetar för att främja svenska företags etableringar på internationella marknader.

Verksamt.se/utland

På verksamt.se/utland finns samlad information om export och import. Här hittar du också webbseminarier och poddar om internationalisering.

Almi Företagspartner

Almi erbjuder rådgivning och finansiering för att hjälpa företag att expandera på en internationell marknad.

Business Sweden

Business Sweden ägs av staten och näringslivet och stöttar små och medelstora företag som har ambition och potential att växa på utländska marknader. De erbjuder rådgivning och på webbplatsen finns faktamaterial, rapporter och även guider om exportregler inom olika områden.

Enterprise European Network (EEN)

EEN är ett omfattande internationellt nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning kring internationaliseringsfrågor till små och medelstora företag. https://enterpriseeurope.se/

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN är en myndighet som arbetar för att främja svensk export genom att försäkra svenska företag och banker mot risken för utebliven betalning.

Handelskammaren

Stockholms Handelskammare arbetar för att minska friktioner vid internationell handel och utfärdar till exempel olika typer av intyg. Handelskammaren har också ett av världens största skiljedomsinstitut som administrerar eventuella tvister vid internationell handel.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. På hemsidan publiceras nyheter, analyser och statistik. De ger också ut nyhetsbrevet ”utrikeshandelsnytt för företag”.

Tullverket

På Tullverkets hemsida finns all information som rör regler för handel över landsgränser. Tullverket erbjuder också informationsträffar, kurser och webbseminarier inom tullområdet för dig som är företagare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020