Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Handlingsplan för genomförande av Knivsta kommuns näringslivsstrategi 2024-2025

Knivsta kommuns näringslivsstrategi beskriver kommunens långsiktiga arbete med näringslivsfrågor och åstadkommer en samlad och tydlig styrning av kommunens näringslivsarbete. För att konkretisera hur målen ska omsättas i handling har en handlingsplan tagits fram.

Näringslivsstrategin omfattar hela kommunens verksamhet och tar sikte mot år 2035. För Handlingsplanen visar vilka områden som har särskilt fokus under en tvåårscykel och ska fungera som en åtgärdsplan med genomförandeansvar.

Handlingsplan 2024-2025

Kommunens verksamheter ska i sitt arbete sträva efter att uppnå samtliga mål och målområden i näringslivsstrategin. I handlingsplanen för 2024-2025 sätts dock särskilt fokus på åtgärder inom de två målområden som i samband med näringslivsstrategins antagande beslutades som särskilt angelägna att prioritera.

Dessa målområden är:

  1. Förstå och stödja näringslivets behov
  2. Möjliggöra för etableringar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024