Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Starta verksamhet inom hemtjänsten

Knivsta kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Du som vill verka inom valfrihetssystemet kan löpande ansöka om godkännande från kommunen. För att bli godkänd måste du uppfylla kommunens krav.

Som utförare i valfrihetssystemet i Knivsta ingår att kunna utföra tjänster inom både service och omvårdnad

Service

Servicetjänster för personer som bor i Knivsta kommun och som erhållit biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen ska minst kunna utföras kl. 08.00 – 17.00 måndag – fredag.

Omvårdnad

Personlig omvårdnad inklusive delegerad hälso- och sjukvård.

Personliga omvårdnadstjänster för personer som bor i Knivsta kommun och som erhållit biståndsbeslut enligt socialtjänsten ska utföras kl. 07.00 – 22.00 årets samtliga dagar. Vissa basala medicinska arbetsuppgifter för personer som bor i Knivsta kommun som delegerats från kommunal legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Detta ska utföras kl. 07.00 – 22.00 årets samtliga dagar.

Ersättningen är fastställd av kommunen och samma för alla leverantörer. Privata leverantörer får momskompensation för att likställa villkoren med offentliga aktörer. Ersättningen för uppdrag på landsbygden är högre än för uppdrag i tätorten.

Eftersom den som beviljats hemtjänst själv väljer vilken leverantör som ska utföra tjänsten innebär ett godkännande som utförare inte någon garanterad volym på uppdragen.

Mer information om valfrihetssystemet och vilka krav som gäller för godkännande finns i förfrågningsunderlaget som du hittar på Valfrihetswebben. Där finns även blankett för ansökan om godkännande.

Se mer information och blankett på Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkännande för f-skatt och registreringsbevis ska bifogas ansökan.

Skaffa godkännande för f-skatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skaffa registreringsbevis hos Bolagsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Kontakta kvalitets- och utvecklingschef, Vård och omsorg:
Fredrik Olsson, e-post: fredrik.olsson@knivsta.se

E-tjänster och blanketter

Godkännande av leverantör inom hemtjänst enligt LOV Pdf, 109.1 kB.

Läs mer

Strategi för Vård och omsorg Pdf, 149.3 kB.

Avtalsmall enligt LOV Pdf, 89.3 kB.

Förfrågningsunderlag för LOV Pdf, 1 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 december 2022