Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Välja företagsform

För att starta företag måste du välja företagsform och därefter registrera din verksamhet. För alla bolagsformer krävs att du ansöker om f-skatt. Alla registreringar kan göras via verksamt.se, där du skapar ett konto

Olika bolagsformer

Vilken bolagsform som passar bäst beror på hur dina förutsättningar ser ut, om det är en person eller flera som ska starta tillsammans och vilken verksamhet som ska bedrivas. 

  • Enskild firma

Ett enskild firma startas och drivs av en person. En enskild firma är ingen egen juridisk enhet och du som privatperson är ansvarig för företagets alla förehavanden. Det betyder till exempel att du som privatperson är ansvarig för de avtal företaget ingår och för eventuella skulder. Det finns inget krav på kapital. Enskild firma kan ofta passa bra för mindre verksamheter som inte är kapitalkrävande.

  • Handelsbolag

Ett handelsbolag drivs av två eller fler personer. Bolagsmännen är solidariskt och personligt ansvariga för bolagets skulder. Ingen kapitalinsats behövs, men bolagsverket tar ut en avgift vid registrering. Kommanditbolag är en variant av ett handelsbolag.

  • Ekonomisk förening

En ekonomisk förening drivs i föreningsform och kräver minst tre medlemmar. Medlemmarna betalar en av föreningen fastställd medlemsavgift. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse och medlemmarna ska vara aktiva. Kooperativ är ett exempel på en ekonomisk förening.

  • Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer tillsammans. Aktiebolaget är en juridisk person och delägarna är under normala omständigheter inte personligt ansvariga för företagets skulder. Ett aktiekapital om minst 25 000 kr behövs för att starta upp. Bolagsverket tar ut en avgift vid registrering.

  • Övriga företagsformer

Information om andra, men mindre vanligt förekommande företagsformer, finns på verksamt.se.

Läs mer

Kontakta en rådgivare

Ta gärna kontakt med en rådgivarorganisation som kan hjälpa dig att komma fram till vilken bolagsform som passar bäst för just din affärsidé.

Till rådgivarorganisationer för nyföretagare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 juli 2024