Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Pengar och grön energi

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för att kunna genomföra åtgärder som bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan. Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stödet kan sökas av alla förutom privatpersoner.

Exempel på åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet:

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Du kan till exempel söka stöd för

  • Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
  • Åtgärder för minskade utsläpp av metan eller lustgas
  • Anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas
  • Tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
  • Installation av laddstationer för elfordon på publika platser

Se fler exempel på beviljade åtgärder på Klimatklivet - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Klimatklivet på Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång kommer tidigast öppna under andra kvartalet 2023. Datum för nästa ansökningsperiod kommer att publiceras på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats så snart det är klart.

Klimatklivet har möjlighet att ge stöd till och med 2026. Åtgärder ska vara genomförda senast 30 april 2026.

Länsstyrelsen Uppsala arbetar med kommunikation och information om Klimatklivet och bevakar även att ansökningar går i linje med regionala förutsättningar, planer, program och strategier. De stöttar även sökande.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter (Länsstyrelsen Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 januari 2023