Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Populära sidor

Se mer

Film

Välkommen till Knivsta växer

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för samhällsbyggande och utveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Ny översiktsplan för Knivsta kommun - var med och lämna dina tankar och idéer!

Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan för Knivsta kommun. Planen ska sätta riktlinjerna för utvecklingen och beskriva hur kommunens mark och vatten ska användas framöver. Mellan 1 mars och 31 maj kan du vara med och påverka i en tidig dialog. Läs mer här!

Politik och organisation

Knivsta fyller 20 år

I år fyller Knivsta kommun 20 år! På vår jubileumswebbplats knivsta.se/knivstakommunfyller20 hittar du aktiviteter, evenemang, berättelser och filmer som knyter an till firandet. Välkommen in!

Bygga, bo och miljö

Fyra spår genom Knivsta kommun

Trafikverket planerar för två ytterligare tågspår genom Knivsta kommun och ny station i Alsike stationssamhälle. Just nu pågår en lokaliseringsutredning som undersöker hur de två spåren kan dras. Läs mer om de fyra spåren och det så kallade Fyrspårsavtalet.

Bygga, bo och miljö

Se vad som händer i Centrala Ängby!

Nu byggs det i Centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se de nya gatorna och vägarna, ta del av vad som händer just nu och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs i kommunen framöver ska följa den strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy som antogs under 2020. I strategin anges bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna och vilka färger som rekommenderas på fasaderna. Läs strategin och se filmen om priciperna här.

Nyheter

Bygga, bo och miljö

Nya kvarter Segerdal - mitt i Knivsta tätort

Mitt i centrala Knivsta uppförs kvarter Segerdal. När det blir färdigt ska här finnas bostäder och lokaler för verksamheter, som exempelvis butiker och matservering. Knivsta kommun anlägger utemiljöer som park, gröna stråk och mindre gröna mötesplatser.