Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Välkommen till Knivsta växer!

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggande och samhällsutveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Två framtida stadsdelar i västra Knivsta och Alsike

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 utvecklar kommunen två hållbara stadsdelar. I mars antog kommunfullmäktige en stadsutvecklingsstrategi för stadsdelarna, med en grundstruktur för kvarteren och ramar för stadsbyggandet. Här får du veta mer.

Bygga, bo och miljö

Nya kvarter Segerdal - mitt i Knivsta tätort

Mitt i centrala Knivsta uppförs kvarter Segerdal. När det blir färdigt ska här finnas bostäder och lokaler för verksamheter, som exempelvis butiker och matservering. Knivsta kommun anlägger utemiljöer som park, gröna stråk och mindre gröna mötesplatser.

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut framöver. Här kan du ta del av översiktsplanen för Knivsta kommun.

Bygga, bo och miljö

Se vad som händer i Centrala Ängby!

Nu byggs det i Centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se de nya gatorna och vägarna, ta del av vad som händer just nu och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs i kommunen framöver ska följa den strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy som antogs under 2020. I strategin anges bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna och vilka färger som rekommenderas på fasaderna. Läs strategin och se filmen om priciperna här.

Nyheter