Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Undersökningar av näringslivet

Det finns ett flertal organisationer som årligen undersöker hur näringslivet utvecklas nationellt, på länsnivå och på kommunal nivå. Undersökningarna handlar till exempel om företagens ekonomiska resultat, antal startade företag, hur företagen ser på framtiden och hur servicen från kommunen upplevs.

Nedan listas de mätningar som kommunen framförallt följer resultatet i och använder sig av i sitt utvecklingsarbete. En del mätningar har kommunen aktivt valt att delta i och andra genomförs utan att kommunen är beställare

Löpande insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Löpande Insikt är en undersökning som mäter kommunens service i myndighetsutövning, som har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). För kommunen är det en viktig mätning och resultaten analyseras och används som underlag i förbättringsarbetet. Det är en enkätundersökning, som skickas ut digitalt till företag som nyligen haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som Knivsta mäter är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Vi mäter även nöjdheten med upphandling och en enkät skickas till den som lämnat ett anbud i en upphandling.

Upphandlad konsult och den som utför mätningen är Origo Group. Om du får enkäten skulle vi uppskatta om du tar dig att svara på frågorna och bidra till vårt förbättringsarbete. Dina svar behandlas konfidentiellt och presenteras i sammanställd form i maj månad varje år.

Läs mer om undersökningen och se resultat för löpande insikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern presenterar information om nyföretagandet och statistik över antalet nyregistrerade företag i Sveriges alla län och kommuner. Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket.

Läs mer om undersökningen och se resultaten för Nyföretagarbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småföretagarbarometern

Småföretagarbarometern baseras på småföretagares uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och framtiden. Genomförs gemensamt av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Läs mer om undersökningen och se reslutatet för Småföretagarbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner

Sveriges bästa företagsklimat är en undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv. De definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Resultatet presenteras årligen dels i en nationell rankinglista över kommunerna och dels i lokala rapporter.

Läs mer och se resultatet i företagsklimatmätningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fylla i digital enkät
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 januari 2022