Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Företagsstöd till jordbruk och landsbygd

Det finns riktade stöd för dig som är verksam inom jordbrukssektorn. Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.


Här har vi listat stöd som finns inom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023-2027. 

Då det kommer nya beslut hinner vi inte alltid med att uppdatera informationen och det är därför klokt att klicka dig vidare från länkarna och dubbelkolla fakta och ansökningstider.

Startstöd för unga lantbrukare är till dig som precis startat eller tagit över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag och är under 40 år. För att ha rätt till stödet behöver det vara första gången du etablerar dig som jordbruks- eller trädgårdsföretagare.

Vem kan söka?

Nystartade jordbruks- eller trädgårdsföretagare under 40 år.

Mer information

Läs mer och ansök om startstöd för unga lantbrukare på Länsstyrelsen Uppsala webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Utlysningen är öppen:

Öppet för ansökan från och med 3 januari 2023. Ansökningar hanteras löpande.

Mer information

Läs mer om investesringsstöd för vattenvårdsåtgärder på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan investeringsstöd för ökad konkurrenskraft om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn. Nedan kan du se vilka ansökningar som är aktuella 2023

A. Djurstallar eller inhysningssystem

Utlysningen är öppen:

 • 3 januari 2023 - 30 april 2023
 • 1 maj 2023 - 30 september 2023
 • 1 oktober 2023 - 31 januari 2024

B. Torkning och lagring efter skörd

Utlysningen är öppen:

 • 3 januari 2023 - 30 april 2023.
 • 1 maj 2023 - 30 september 2023
 • 1 oktober 2023 - 31 januari 2024

C. Täckdikning

Utlysningen är öppen:
 • 3 januari 2023 - 31 mars 2023


D. Ny teknik

Utlysningen är öppen:

 • 3 januari 2023 - 31 mars 2023

E. Energiskog

Utlysningen är öppen:

 • 1 oktober 2023 - 30 november 2023

F. Växthus och odlingstunnlar

Utlysningen är öppen:

 • 1 oktober 2023 - 30 november 2023

Mer information

Mer information och ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft för jordbruk och landsbygd hittar du på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Ansökan är öppen:

 • 3 januari – 31 mars 2023
 • 1 april 2023 – 30 juni 2023
 • 1 juli 2023 – 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 – 31 januari 2024

Mer information

Läs mer och ansök om investeringsstöd för kalkfilterdiken på Länsstyrelsen Uppsala webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Ansökan är öppen:

Öppet för ansökan från och med 3 januari 2023. Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Mer information

Läs mer och ansök om investeringsstöd för bevattningsdammar på Länsstyrelsen Uppsala webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande

Utlysningen är öppen:

Ansökan är öppen 3 januari 2023 – 31 mars 2023.
Samt preliminärt den 1 augusti 2023 – 30 september 2023.

Mer information

Läs mer och ansök om investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Länsstyrelsen Uppsala webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Du kan ansöka om bidrag för att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel (RAS) för att skydda dina tamdjur. Du kan ansöka om bidrag för rovdjursavvisande stängsel på mark som inte är blocklagd, det vill säga mark som du inte tidigare fått betes- eller restaureringsstöd för. Du kan få 50 kr/metern i stängselbidrag. Om du tidigare har fått bidrag till RAS kan du istället ansöka om bidrag till såkallad Miljöinvestering. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag till röjning under RAS.

Mer information

Villkor kring ansökningar och hur ansökan går till samt ytterligare information finns att läsa på länsstyrelsen webbplats

Mer information och ansökan om bidrag till rovdjursavvisande stängsel finns på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips och mer information

Observera att listan ovan inte är komplett och att det kan finnas andra stöd som kan vara aktuella i just ditt fall.

Håll gärna utkik på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats, där aktuell information om stöd till jordbruksbruksföretagare och för landsbygdsutveckling finns.
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023