Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Eriksberg, i södra Knivsta

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Planområdet är beläget längs Forsbyvägen i södra Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 7 april 2006.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2006 att anta detaljplan för Eriksberg i södra Knivsta.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 7 april 2006.

Diarienummer: PLA 2003-020018

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i södra Knivsta. Planen omfattar dels den grupp av villatomter som ligger norr och öster om Genvägens anslutning till Forsbyvägen, dels marken runt den tidigare handelsträdgården mellan Genvägen och Forsbyvägen, dels fastigheten Eriksberg väster om Forsbyvägen, och den delvis bevuxna kullen däromkring.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra ett tillskott om sammanlagt 25 till 30 nya villatomter, delvis som förtätning vid norra delen av Genvägen och vid den tidigare handelsträdgården samt genom utbyggnad av en grupp villor strax väster om Forsbyvägen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023