Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kvarter Segerdal, Gredelby 21:4.

Detaljplan med syfte att möjliggöra för fler bostäder. Planområdet är beläget i centrala Knivsta, öster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 23 mars 2005.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2004 att anta detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:4.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 23 mars 2005.

Diarienummer: PLA 2003-020034.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Knivsta, öster om järnvägen. Det begränsas i norr av Staffansvägen och i öster av Gredelbyvägen. Söder om kvarteret ligger en affärsfastighet och i väster planeras den befintliga parkeringsgatan att förlängas upp till Staffansvägen.

Syfte

Planen syftar till att ändra detaljplanen för fastigheten, så att den medger något fler bostäder än tidigare gällande plan. Exploateringsekonomin förbättras och därmed utsikterna för rimliga boendekostnader.

Bebyggelsen längs Staffansvägen föreslås bli sammanhängande, i stället för uppdelad i två byggnader som i tidigare detaljplan. Det tillåtna antalet våningar ökas längs Gredelbyvägen från två till tre respektive fyra. En mindre utbyggnad medges mot gården i söder, så att denna delas upp i två delar.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023