Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Översiktsplan och andra styrdokument

Knivsta kommun har flera strategiska styrdokument som är kopplade till samhällsplanering. De innehåller mål, riktlinjer och strategier för större områden. På de här sidorna kan du se Knivstas översiktsplan, läsa om arbetet med ny översiktsplan för Knivsta samt ta del av strategier, styrande planer och program.

Olika träblock med symboler för samhällsbyggnad of insurance. Life insurance concept.

När samhället ska planeras och beslut ska tas om hur nya områden ska utformas utgår kommunen från politiskt antagna direktiv och dokument.

Den övergripande visionen för framtidens Knivsta finns beskriven i översiktsplanen - kommunens vägledande dokument för hur Knivsta ska utvecklas framöver. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen planeras för att antas av kommunfullmäktige 2026.

Kommunen har också en rad andra styrande dokument som kan påverka besluten när Knivsta kommun utvecklas och nya områden växer fram, som till exempel kommunens trafikstrategi, grönstrukturplan och kulturmiljöprogram.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024