Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ar företagspark, norra delen

En detaljplan med syfte att möjliggöra etablering av ett industriområde med lokaler för bland annat kontor, industri, lager, hantverk och handel. Planområdet är beläget i industriområdet Ar vid avfarten från väg E4.

Detaljplanen vann laga kraft 3 december 2010.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010 att anta Detaljplan för Ar företagspark, norra delen.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 3 december 2010.

Diarienummer: PLA 2008-020003

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar den norra delen av Ar industriområde. Planområdet är i huvudsak beläget norr om Lodgatan och gränsar i väster mot Brunnbyvägen.

Syfte

Under de senare åren har efterfrågan varit stor från företag som vill etablera sig i industriområdet Ar. I stort sett all mark är såld inom den del av industriområdet som är iordningställd med gator och teknisk försörjning. Därför beslutades kommunen att ta fram en ny detaljplan för den norra delen av industriområdet Ar.

Den tidigare detaljplanen från 1980-talet avsåg tillverkningsindustri och innehöll stora ytor med naturmark mellan kvarteren. Idag planeras ofta arbetsområden med en tätare mer stadsmässig miljö för att passa mer tjänsteinriktade företag. Planens syfte är därför bland annat att medge ändamålsenliga tomtstorlekar.

Detaljplanen möjliggör att området kan nyttjas till kontor, industri, lager, hantverk, restaurang och handel med viss begränsning av handel särskilt för livsmedel.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023