Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av nya lokaler för förskola och skola. Syftet är även att möjliggöra byggnader med bostads- och centrumändamål. Planområdet är beläget i södra Knivsta. Detaljplanen vann laga kraft 11 februari 2019. Området är i det närmaste färdigbyggt - endast några mindre delar kring park och allmän platsmark återstår.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4.

Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Diarienummer: PLA 2012-020005

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i södra Knivsta och omfattar Margarethahemmet som ligger intill Valloxens västra vik.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på södra delen av Särsta 38:4. Samt att möjliggöra nya bygnader på den norra delen av planområdet med bostads- och centrumändamål.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024