Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 med flera

Detaljplan för Furulund är belägen söder om Knivsta tätort. För närvarande sker ingen handläggning i ärendet. Kontakta plan- och geodataenheten för mer information.

Status

Planläggningen är pausad. Kontakta plan- och geodataenheten för mer information.

Diarienummer: PLA 2010-020002.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i södra Knivsta norr om Knivsta kyrka i höjd med korsningen Forsbyvägen och Ledingevägen och angränsar till Genvägen i öster.

Planområdet består av villafastigheter, jordbruksmark och ängsmark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckningar av befintliga fastigheter och därmed skapa cirka 20 nya fastigheter med småskalig bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen (från tidigare planarbete)

För handlingar, hör av er till Planenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2024