Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Projekt inom hållbar samhällsutveckling

Knivsta kommun är just nu föremål för tre forskningsprojekt som rör hur framtidens samhällen ska planeras och byggas. Kommunen driver också ett internt projekt inom energi och klimat, och samarbetar inom projektet med Högskolan i Gävle.

Om de tre forskningsprojekten

Kommunen samarbetar med Högskolan i Gävle i ett femårigt forskningsprojekt om lokala och samverkande system för återvinning av vatten, näringsämnen och energi

De andra två projekten bedrivs med KTH och handlar om stationsnära utveckling respektive transportinfrastrukturplanering.Samverkan innebär att en så kallad kommundoktorand från varje projekt utgår från Knivsta kommun i sin forskning.

Kommundoktoranderna samverkar med ansvariga tjänstepersoner på Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Med forskningsprojekten som bas ser Knivsta kommun att kommunen kan få tillgång till viktiga kunskaper och metoder byggda på aktuella forskningsresultat – kunskap som kan införlivas i det strategiska planerings- och utvecklingsarbete framöver.

Om det interna projektet Energi och klimat

Knivsta kommun arbetar för en hållbar stadsutveckling. Projektet Energi och klimat har fem fokusområden där projektmålet är att ta fram en handlingsplan för respektive område. Inom projektet samarbetar kommunen med Future Proof Cities, Högskolan i Gävle, i ett forskningsprojekt under fem år Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 november 2023