Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Folköl, försäljning och servering

Här kan du läsa om försäljning och servering av folköl. Verksamheten behöver vara godkänd som livsmedelslokal och godkänd för hantering av matvaror.

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror. För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd av bygg- och miljönämnden som livsmedelslokal. Dessutom krävs det att mat serveras och att det finns lättdrycker. Om serveringstillstånd redan finns för verksamheten behöver servering av öl inte anmälas.

För att butiken ska räknas som godkänd livsmedelslokal ska kunden kunna köpa en komplett måltid med:

 • mejeriprodukter
 • charkvaror
 • torrvaror
 • bröd
 • grönsaker
 • frukt
 • konserverade produkter
 • frysta produkter
 • ett sortiment av lättdrycker

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel när det gäller servering av folköl

 • Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
 • Den som är anmälningsskyldig ska utöva egenkontroll över ölserveringen
 • Servering av öl får bara ske till den som har fyllt 18 år
 • Personalen har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om öl serveras till en person som inte fyllt 18 år.

Om reglerna inte följs får kommunen förbjuda ölförsäljningen i sex eller tolv månader. I speciella fall kan varning utdelas.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Ansökningar och anmälningar skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2024