Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Personalomsättning

Personalomsättningen har ökat till 22 procent jämfört med året innan, från att tidigare ha minskat sedan 2018. Ser vi enbart till den externa rörligheten så är personalomsättningen 8 procent.

Människor i ett projektarbete

Rörligheten har generellt sett varit låg. Förmodligen stannar många hellre kvar i det kända än att byta till ny arbetsgivare. Oavsett är vår ambition att våra medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag. Alla ska känna sig delaktiga och betydelsefulla.

Den externa personalomsättningen uppgår till 8 procent för år 2022. Under året har Knivsta kommun anställt 81 personer utifrån. 137 personer har slutat och lämnat kommunen (inklusive pensionsavgångar). Den totala personalomsättningen (internt och externt) uppgick till 22 procent år 2022. År 2021 var den totala personalomsättningen 15,7 procent.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023