Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2022 är på 6,8 procent, vilket är på samma nivå som år 2021. Sjukfrånvaron ser olika ut beroende på var i kommunen arbetet sker.

Plåster sätts på en arm

De som möter våra invånare har högre sjuktal. De som kan arbeta på distans har generellt sett lägre sjukfrånvaro. Variationen inom kommunens verksamheter är stor vad gäller sjukfrånvaro – från 0,0 procent (Innovationskontoret) till 7,8 (Vård- och omsorgskontoret).

Under 2022 har sjukfrånvaron totalt varit 6,8 procent i Knivsta kommun, vilket är samma som år 2021. För kvinnor var sjukfrånvaron 7,4 procent och för män uppgick sjukfrånvaron till 4,8 procent. Långtidssjukfrånvaron minskade från 30,6 till 28,5 procent.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023