Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rekryteringsprocessen

Knivsta kommun arbetar på både kort och lång sikt att rekrytera medarbetare som uppfyller kommunens behov av kompetens. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Därför strävar vi efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrunder.

Kompetensbaserad rekrytering

I Knivsta kommun använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering. Den kompetensbaserade rekryteringen fokuserar på ett tydligt identifierat behov. Behovet är baserat på den tjänst som ska tillsättas, de arbetsuppgifter som tillhör tjänsten och ansvarsområden som följer med tjänsten. Detta behov ses över av den rekryterande chefen i Knivsta kommun.

Den kompetensbaserade rekryteringen är alltså ett sätt att arbeta med en rekrytering på, som säkerställer att den tjänst som eftersöks är kopplad till kommunens behov och mål. Den hjälper oss också att säkerställa vilka kompetenser som är lämpliga att inneha för en tjänst och därmed vem eller vilka vi tror matchar kompetensprofilen bäst.

Rekryteringsrutin

I Knivsta kommun finns en framtagen rekryteringsrutin som fungerar som ett stöd i rekryteringsarbetet. I rekryteringsrutinen finns en förutbestämd ordning för hur en rekrytering bör gå till. Rutinen beskriver även de överväganden som den rekryterande chefen behöver ta hänsyn till, från början till slut.

Annonsering

Vi publicerar våra anställningsannonser i ett rekryteringsverktyg som heter Offentliga Jobb. Annonsen läggs ut på följande hemsidor:

  • Knivsta kommuns hemsida
  • Arbetsförmedlingens platsbank
  • Offentliga jobb
  • LinkedIn

Intervju

När annonseringsperioden är avslutad börjar arbetet med att hitta lämpliga kandidater att träffa för en första intervju. Intervjun bokas oftast in av den rekryterande chefen.

Under intervjun är den rekryterande chefen med. Ibland kan även medarbetare vara med - medarbetaren kan många gånger ge en mer praktisk bild över vilka arbetsuppgifter som utförs.

Under intervjuns gång informeras den sökande om hur rekryteringsprocessen sett ut fram tills intervjun, och hur stort intresset varit för tjänsten samt antal sökande som gått vidare.

Återkoppling

För de kandidater som varit på intervju är det ofta en nervös och lång väntan på att få ett slutgiltigt besked. Vi prioriterar därför att återkomma till de sökande så fort det bara går.

Både de slutkandidater som gått vidare och de som inte gått vidare i processen blir återkopplade via telefon. På det sättet får de som varit på intervju möjlighet att ställa frågor kring beslutet.

Detta hoppas vi gör att de som väljer att söka ett jobb hos oss på Knivsta kommun får ett gott intryck av oss även för framtiden.

Människor på ett möte
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023