Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kompetensutveckling

I Knivsta kommun satsar vi på våra medarbetare genom att kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling. Kompetensutveckling innebär att du som medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i din yrkesutövning. Det kan ske genom kurser och utbildningar, mentorskap och kollegialt lärande, genom praktisk erfarenhet av att utföra arbete.

Kompetensutveckling inom offentlig sektor

Ett annat exempel på kompetensutveckling är att medarbetare erbjuds att gå Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) utbildningar som är inriktade mot offentlig sektor. Om du är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns på just din specifika arbetsplats ta kontakt med din närmaste chef.

Mentors- och aspirantprogrammet

Syftet med programmet är att ge orientering och insikt i vad ledarskap i en kommun innebär och vad som krävs för att bli en bra ledare. Målsättningen är att programmet ska stimulera deltagarna att i framtiden söka sig till olika ledarroller i kommunen. Knivsta kommun har även bland annat ett uppskattat mentorprogram för nya chefer.

Ledarskapsutveckling

Knivsta kommun satsar på chefs- och ledarutveckling då det är en viktig del i en bra arbetsplats. Vi erbjuder bland annat interna och externa utbildningsinsatser och möjligheten att delta i mentorsprogram och nätverk för chefer.

Utbildning i klassrum med dator
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 november 2021