Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Gator, vägar och VA

Så här planeras för gator, vägar samt vatten och avlopp i centrala Ängby.

Karta över centrala Ängby där nya gatorna Lidängsgatan och Torpängsgatan är utmärkta.

Just nu pågår arbeten med gator, vägar samt vatten och avlopp i centrala Ängby. Knivsta kommun bygger allmän platsmark, gator och vägar, samt förbereder för vatten och avlopp i samarbete med Roslagsvatten.

Nya vägar anläggs på området

Under hösten 2020 har kommunen förberett för de nya vägarna Lidängsvägen och Torpängsgatan. Dessa arbeten fortsätter nu.

Del av Gredelbyleden blir stadsgata

Under år 2021 kommer "nya" Gredelbyleden att i det närmaste färdigställas. Vissa mindre arbeten får vänta tills området är färdigt i sin helhet.

Leden får karaktären av en stadsgata, med gång- och cykelvägar på båda sidor om bilvägen, trädplanteringar och annan grönska. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2021.

Arbetet med Gredelbyleden påbörjades i april och trafiken kan påverkas periodvis.

VA-dragning längs med Ängbyvägen och Kapellvägen

Under året planeras dragningar för vatten och avlopp längs med Ängbyvägen och Kapellvägen. De boende och de verksamheter som berörs kommer att få information om de kommande vägarbetena direkt i brevlådan.

Karta ängbyvägen och kapellvägen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2021