Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Konstprogram

Varje år tas ett konstprogram för inköp av konst fram av kommunens konstansvarige och konstgruppen. Dokumentet förankras i kommunens kultur- och fritidsutskott och är en strategisk plan för hur kommunens investeringsmedel för konst ska användas under året.

 

I konstprogrammet ska det tydligt framgå:

 • Vilka projekt, platser, byggnader som är prioriterade för ny lös konst.
 • Tillgänglig budget.
 • Eventuella teman, tekniker, uttryck eller liknande som är särskilt prioriterade under året.
 • Hur konstprogrammet knyter an till det övergripande syftet för kommunens arbete med konstnärlig gestaltning.
 • 2020 prioriteras inköp till Gösta "Knivsta" Sandbergs minne och till samlingen generellt.

Ramar för inköp till konstsamlingen 2020

Den konst som köps in till Knivsta kommun under 2020 ska:

 • företrädesvis vara av samtida professionella, aktiva och nu levande konstnärer
 • spegla strömningar och fenomen i samtiden
 • sträva efter en jämn könsfördelning
 • omfatta konsthantverk och verk av idébaserad/konceptuell karaktär
 • i största möjliga mån vara ramad och redo att hängas
 • bidra till att målen i konstprogrammen för platsspecifika verk i nybyggnationer eller renoveringar uppnås
 • representera olika etniciteter
 • i stor utsträckning vara av konstnärer födda utanför Sverige

Verk från kommunens samling finns att se i bland annat skolor, kommunhuset och i Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 december 2020