Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Här hittar du de stöd som kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Knivsta kommun.

Kom ihåg

Du måste alltid vara inloggad på din föreningsprofil på E-serve för att kunna ansöka om stöden. Klicka här för information om hur du registrerar dig.

Du hittar fullständiga regler för stöden i dokumentet "Regler för föreningsbidrag". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundstödet syftar till att stödja föreningarnas ordinarie verksamhet och kan sökas av alla bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar. Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigande medlemmar (5-25 år) inom föreningen.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 1/5. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningspeioden är just nu stängd.

Aktivitetsstödet syftar till att uppmuntra föreningarna att bedriva aktiviteter för barn-och ungdomar i Knivsta. Du som ansöker om stödet kan få upp till 7 kr per bidragsberättigad deltagare för varje aktivitetstillfälle som din förening genomfört. Stödet gäller för ledarledda aktiviteter som pågått under minst 60 minuter där minst 5 medlemmar (5-25 år) deltagit. Dessa aktiviteter benämns som "bidragsberättigade sammankomster" i kommunens bidragsregler.

Du kan ansöka om stödet två gånger per år och ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.

  • Ansökningsperiod för HT: 15/1-25/3
  • Ansökningsperiod för VT: 1/7-25/8

Ansökan görs via formuläret på denna sida. Vid ansökan ska ifyllt närvarokort bifogas. Kommunens närvarokort för 2021 och 2022 hittar du nedan. Viktigt är att du använder rätt närvarokort för det år du ansöker för.

I närvarokorten ska endast uppgifter för bidragsberättigade sammankomster redovisas.

Närvarokort för barn-och ungdomsföreningar 2021 Excel, 121.4 kB.

Närvarokort för barn-och ungdomsföreningar 2022 Excel, 121.1 kB.

Ett alternativ till kommunens närvarkort är att redovisa aktiviteterna genom att ladda upp en kommunfil via Idrottonline. De föreningar som väljer detta alternativ behöver därmed inte bifoga något närvarokort vid ansökan i formuläret. Istället anges att en kommunfil skapats.

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Ledarutbildningsstödet har som syfte att täcka delar av föreningars kostnader för utbildning av ledare. Bidraget kan sökas av bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar och gäller utbildning av ledare (minst 13 år) som förväntas få ledaruppdrag inom föreningen.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningsformulär ledarutbildningsstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt- och lovstödet har som syfte att stimulera utveckling, breddning och prova på-verksamhet inom föreningslivet. Bidraget kan sökas av stödberättigade barn- och ungdomsföreningar som vill genomföra ett särskilt projekt eller anordna aktiviteter för barn-och unga under något av skolloven och består av två delar:

Projektstöd: Om din förening har genomfört eller planerar att genomföra ett projekt kan ni ansöka om projektstöd. Ett projekt är ett tillfälligt, tidsbegränsat arbete med en definierad start- och sluttid och ett tydligt mål. Målet med projektet väljer din förening själva men det viktiga är att insatsen går utanför den ordinarie verksamheten och att det syftar att bredda föreningens verksamhet.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Lovstöd: Om din förening vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven kan ni ansöka om lovstöd. Exempel kan vara prova-på-aktiviteter eller läger där unga får en möjlighet att bekanta sig med er förening och den aktivitet ni bedriver.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker löpande.

Prioritering: Ansökningar som berör jämställdhet, miljö, integration, funktionshindrade, samarrangemang mellan föreningar samt möjlighet för många deltagare prioriteras.

Ansökningsperioden är just nu öppen. Du ansöker via formulären nedan.

Ansökningsformulär projektstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsformulär lovstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga stöd

Starbidraget syftar till att stödja nybildade barn-och ungdomsföreningar i uppstarten av sin verksamhet. För att få ansöka om stödet krävs att föreningen först beviljats som en bidragsberättigad förening i Knivsta kommun (se fliken "Ny förening" för hur du ansöker om det).

Om din ansökan beviljas har föreningen rätt att få 5000 kr i startbidrag givet att ansökan gjorts senast 1 år efter föreningens bildande.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökniningsformulär startbidrag 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsstödet syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. Bidraget kan sökas av stödberättigade föreningar som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år och som äger alternativt långtidshyr en anläggning där hela/delar av föreningens verksamhet bedrivs.

- Stödet kan sökas mellan 1/12 - 15/2. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu stängd.

Underhållsstödet syftar till att möjliggöra investeringar och täcka delar av kostnader för underhåll på föreningsnyttjade anläggningar. Stödet kan sökas av stödberättigade föreningar som äger eller långtidsförhyr en lokal eller anläggning och ges för insatser i form av underhåll och fysiska förbättringar av anläggningen där föreningen själv står för minst 50 % av den totala kostnaden.

Stöd kan både sökas för genomfört underhåll och planerade investeringar. Vid handläggning görs följande prioritering.

Prioriteringsordning:
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningsformulär underhållsstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsstödet har som syfte att stimulera tillgänglighet och aktiviteter för funktionsvarierade inom föreningslivet. Detta bidrag kan därför sökas av föreningar som bedriver verksamhet för eller som strategiskt arbetar med funktionsvarierades förutsättningar. Stöd ges t.ex. för genomförda aktiviteter eller för utbildning av ledare.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningsformulär funktionsstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 juni 2022