Till undermeny Karta Kontakt

Utförare av hemsjukvård

Kommunens hemsjukvård

innefattar vård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel till hemmet gäller från 21 års ålder. Ansvaret omfattar insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. 

Hemsjukvårdsinsatser ska föregås av vård- och omsorgsplanering och samråd med ansvarig läkare på Vårdcentralen.

Här ger kommunen hemsjukvård ;

  • Estrids gård
  • I ordinärt boende (hemtjänst)
  • Daglig verksamhet inom LSS
  • S:t Maria gruppboende
  • Nattetid Lyckåsen och Dadelvägens gruppboende

F o m 2019-07-01, ger kommunen också hemsjukvård nattetid på Wilhelms gård.

Kontakt med Enheten för hemsjukvård
Du är välkommen att kontakta enhetschef för enheten via kontaktcenter.

Privata utförare av hemsjukvård

Privata utförare av hemsjukvård omfattas av samma ansvar som kommunen gällande insatser till den enskilde.

Följande privata utförare av hemsjukvård finns i kommunen;

  • Nytida - Lyckåsen och Dadelvägens gruppboende f o m 2019-04-01
  • Vardaga - Wilhelms gård f o m 2019-07-01

 Nytida och Vardaga har ett eget ansvar för att tillhandahålla MAS.

Kontaktuppgifter:

https://nytida.se/verksamheter/lyckasens-gruppbostad/

https://nytida.se/verksamheter/dadelvagens-gruppbostad/

https://www.vardaga.se/om-vardaga/kontakta-oss/

  • Senast uppdaterad 29 aug 2019