Till undermeny Karta Kontakt

Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos landstinget. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att man ska kunna äta, skratta, prata och för att man inte ska ha ont från sina tänder.

Vem har rätt till tandvård subventionerad av landstinget?

  • Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
  • Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning som varat längre än ett år som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård.

Ansök om subventionerad tandvård

Det är biståndsenheten i Knivsta kommun som granskar vårdbehovet och bedömer om en person har rätt till subventionerad tandvård.

  • Telefon: 018-34 70 00
  • Senast uppdaterad 13 jun 2019