Till undermeny Karta Kontakt

Patientskadeförsäkring

 

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av

- Orsaken till skadan

- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan

- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

 

Din skadeanmälan ska skickas till:

Försäkringsbolag: Protector

Försäkringsnummer: 406387-4.2

Kontaktuppgifter:

Protector Försäkring

Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm

Sverige

Tlf: 08-410 637 00

Epost: service@protectorforsakring.se

  • Senast uppdaterad 13 jun 2019