Till undermeny Karta Kontakt

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år den 1 mars ska vårdgivare ha beskrivit sitt systematiska kvalitetsarbete i en Patientsäkerhetsberättelse.

Berättelsen ska göras tillgänglig för den som vill ta del av den.

Välkommen att läsa om hur arbetet bedrivits under de gångna året i Knivsta kommuns hälso- och sjukvård i egen regi.

Innehållet i patientsäkerhetsberättelsen

Innehållet speglar följande områden;

  • Övergripande mål och strategier framåt
  • Resultat av föregående års arbete
  • Organisation och ansvar
  • Samverkan
  • Delaktighet
  • Rapporteringsskyldighet, avvikelser
  • Klagomål och synpunkter
  • Egenkontroller
  • Riskanalys

 

Referenser;

Patientsäkerhetslag

Föreskrift om ledningssystem

 

  • Senast uppdaterad 13 jun 2019