Till undermeny Karta Kontakt

Bygga i Knivsta kommun

 

Välkommen till byggenheten!

Observera att lovbeslut tagna från och med 1 juli 2018 inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL.Tidigare har man kunnat påbörja åtgärden på egen risk innan beslutet fått laga kraft. Enligt det nya tillägget i lagen får man inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att det har kungjorts även om startbesked har meddelats innan enligt 10 kap. 3 § PBL. 

När du ska bygga nytt, bygga till, ändra eller riva en byggnad kan du behöva söka bygg- eller rivningslov för åtgärden. För vissa åtgärder krävs det inte lov men kan istället vara anmälningspliktiga.

Till vänster har vi samlat de vanligaste åtgärderna. Under varje flik hittar du bland annat information om i vilka fall det krävs bygglov, hur du ansöker och kostnadsexemplar. Tänk på att bedömningen av olika åtgärder kan variera kommuner emellan. 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor och funderingar kring bygglov.

Kontakt

Kontaktcenter Knivsta
Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

Kontaktcenter Knivsta svarar på enklare frågor rörande bygglov, pågående ärenden, med mera. Behöver du komma i kontakt med en handläggare tar kontaktcenter emot din fråga och vidarebefordrar den till en handläggare som sedan kontaktar dig.

Så här söker du

Ansökan/Anmälan kan lämnas in till Kommunen på fyra sätt:

  • Registrera din ansökan på Mittbygge
  • Maila in din ansökan med bifogade handlingar
  • Posta din ansökan till Knivsta kommun, Bygg- och miljökontoret, 741 75 Knivsta
  • Lämna in din ansökan till Kontaktcenter i kommunhuset, öppet vardagar 8-16.30

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2019