Till undermeny Karta Kontakt

Avfall och återvinning

"Det finns inget avfall - bara resurser" 

Knivsta kommun har ansvar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Tillsammans med inhyrda entreprenörer ser vi till att avfallshanteringen fungerar.

Det sker bland annat genom sophämtning, utvinning av energi och tillverkning av biogas från restavfall och matavfall, samt verksamhet vid vår Kretsloppspark.

Mycket kan du göra själv. Matavfall, grovsopor, förpackningar och kasserade möbler är exempel på vad varje hushåll har ansvar för att hantera på ett bra sätt. Mer information hittar du under Källsortering och återvinning och Knivsta Kretsloppspark.

 

Återvinningsstation

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla hushåll ska sortera

2019-03-28
Hushållen, det vill säga alla invånare, är enligt lag (Avfallsförordningen 2011:927) skyldiga att sortera ut sina förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till återvinning. I Knivsta kommun finns vår Kretsloppspark som tar emot alla dessa fraktioner, se sidan Knivsta Kretsloppspark i vänsterspalten.

Det finns även sju stycken återvinningsstationer för förpackningar och tidningar inom kommunen, se fliken Återvinningsstationer under rubriken Källsortering och återvinning. Dessa stationer drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (Fti AB). Har du synpunkter på tömning eller städning av stationerna kan du anmäla detta på deras hemsida; ftiab.se.

Här hämtar du dina matavfallspåsar 

  • Alsike Närlivs 
  • Coop, Alsike
  • Husby-Långhundra återvinningsstation bakom Blå Wingen
  • ICA-Kvantum, returstationen
  • Knivsta kommunhus, skyltat skåp på entréplan 
  • Pendlarparkeringen Vassundakorset (i sandlåda)
  • Willys, utanför kassorna
  • Kretsloppsparken, Gredelbyleden

Matavfallspåse som ligger ner

 

Ska du flytta?

Då behöver du en ägarbytesblankett. Ring Knivsta kommuns kontaktcenter på 018-34 70 00, så skickar vi en.

Klättra upp för Avfallstrappan

I Sverige har vi antagit avfallstrappan, en hierarki för i vilken ordning avfall bör behandlas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva uppåt och undvika deponering. Tänk på att det bästa för miljön är när inget avfall uppstår.

Avfallstrappan  

  • Senast uppdaterad 25 jun 2019