Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om Knivsta kommuns webbplats

Ansvar för innehållet på knivsta.se 

På alla sidor finns information om ansvarig informationslämnare och/eller ansvarig webbredaktör. Frågor eller synpunkter som specifikt rör innehållet på en sida skickas till ansvarig webbredaktör. Redaktörens namn är länkat med en e-postadress.

Övergripande frågor

Allmänna frågor, synpunkter eller förslag på webbplatsens innehåll och utformning skickas till informationsenheten. Synpunkter eller klagomål kan även skickas via den funktion för synpunkter och klagomål som finns på alla sidor.

Kommunens informationschef är övergripande ansvarig för knivsta.se. Det omfattar ett övergripande ansvar för innehåll, struktur, grafisk form, teknisk lösning och regler för webbplatsen. 

Kommunens webbmaster ansvarar för den tekniska driften och förvaltningen av webbplatsen.

  • Senast uppdaterad 4 jun 2017