Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Kundundersökning 2018

Våren 2018 genomfördes Hälsohusets årliga enkät. Undersökningen skickades ut till kunder i vårt kundregister via e-post och fanns även att fylla i som papperskopia på anläggningen. Enkäten bestod av flervalsfrågor samt öppna frågor där möjligheten till fritt tyckande gavs.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och svarat på enkäten och på så sätt förbättrat vår verksamhet. Med utgångspunkt från era svar har vi vidtagit åtgärder och gjort vårt bästa för att tillmötesgå så många önskemål som möjligt.

 

 Resultat

 

 • 305 svarande (67,5% kvinnor och 32,1% män)
 • 1,6% under 16 år, 7,5% 16-25 år, 15,4% 26-35 år, 23,6% 36-45 år, 22,3% 46-55 år, 11,5% 56-65 år, 18% över 65 år
 • 31,8% nyttjar oftast gymmet, 39,3% simhallen, 28,9% gruppträningen
 • 91,4% svarar att de alltid känner sig välkommen och får ett bra bemötande (8,2%ibland)
 • 85,9% får alltid den service de önskar (13,8% ibland)
 • 33,3% anser att lokalerna alltid är städade, 56,1% oftast och 10,2% ibland, 0,3% aldrig
 • De flesta önskar få informationen via hemsidan 81,1%, några via anslagstavla 26,2% eller muntligen 31,1%, foldern 10,6%, instagram 12,3%
 • 82,3% besöker vår hemsida och 15,6% följer halsohusetknivsta på instagram
 • 28,1% anser att simhallens öppettider är mycket bra, 68,9% anser att de är bra och 3% tycker att de är mindre bra
 • 41,4% får den hjälp de vill ha i gymmet, 8,2% anser inte det, 50,5% behöver inte hjälp
 • 66,4% känner till att vi erbjuder 2 instruktioner gratis vid kortköp
 • 98,7% kommer fortsättningsvis att besöka Hälsohuset

 

Detta har vi åtgärdat


 • En ny schemalagd rutin har införts för att personal ska vara mer synliga och behjälpliga på gymmet
 • Städtillsyn av omklädningsrummen protokollförs och personal ronderar oftare för att fylla på papper och tvål
 • Simhall och gym öppnar redan kl. 06.10 på vardagar
 • Antal gruppträningspass har ökat och ytterligare ett core och ett spin tabatapass har lagts till på schemat
 • Utbudet på grupträningspassen har förbättrats med familjepass och löppass
 • Åldersgränsen på gymmet har justerats. I målsmans sällskap går det bra att träna från 12 år.
 • Crawlkurser erbjuds för vuxna
 • I gymkorten för seniorer kommer det att ingå ytterligare fyra gruppträningspass på dagtid
 • Golvet i fria viktrummet har bytts ut mot ett ordentligt tynglyftargolv
 • Inköp till gymmet har gjorts i form av slamballs, handtag till kabelmaskiner, t-bar och trapbar
 • Simhallen har fräschats till med nya bord och stolar och ett rum har inretts till simskolan
 • Ny utrustning har köpts in till simskolan och handskar till vattengympan
 • Med hjälp av en satsning med riktade stadsbidrag har vi kunnat erbjuda kostnadsfri simundervisning för alla elever i förskoleklass under hösten 2018
 • Antalet barn i simskola har ökat från 704 stycken 2017, till 784 stycken 2018

 

 

Frågor eller synpunkter?

Kontakta Catrine Wermelin, verksamhetschef Hälsohuset
Telefon 018-34 71 56, catrine.wermelin@knivsta.se

 • Senast uppdaterad 1 nov 2018