Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för vård och omsorg 2020

För tjänster inom vård och omsorg finns en maxtaxa som är baserad på årets prisbasbelopp.

Det betyder att du aldrig behöver betala mer än maxtaxan i avgift för din hemtjänst, eller för annan omvårdnad, under en kalendermånad.
Maxtaxan för 2020 är 2 125 kronor per månad.

Avgifter för verksamheter som bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen, SoL

Avgifter 2020

Maxtaxa = 7,5 timmar

2 125 kr/månadHemtjänstavgift (grundar sig på utförd tid)284 kr / timmeDagverksamhet (ingår i maxtaxan)

189 kr / dag

Lunch och kaffe

47 kr / dagMatservice


Per matpaket

47 kr

Matdistributions avgift för den som inte har hemtjänst

300 kr / månHälso- och sjukvårdsinsatser (ingår i maxtaxan)

150 kr / besök

i särskilt boende ingår insatsen i omsorgsavgiften

max 450 kr / månTrygghetslarm (ingår i maxtaxan fr om 1 april 2020)

237 kr / månSärskilt boende, maxavgift


Omvårdnadsavgift

2125 kr / mån

Matservice, månadsabonnemang

2980 kr / månKorttidsboende/växelvård SoL


Omvårdnadsavgift (ingår i maxtaxa)

72 kr / dygn

Matservice, vuxen

98 kr / dygnKorttidsvistelse, helgverksamhet, läger LSS


Matservice barn under 19 år

73 kr / dygn

Matservice vuxen

98 kr / dygn

Mellanmål barn över 12 år

10 kr / dygnStödboende maxavgift

2 183 kr / månLedsagning SoL (ingår i maxtaxan fr o m 1 april 2020)

200 kr / tillfälle


Avgiftsfria verksamheter

  • Avlösning upp till 8 timmar per månad.
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 september 2020