Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det finns saker som du själv kan göra för att vara beredd om en kris i form av en samhällsstörning inträffar.

Vad är en kris?

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel vara långvarig kyla eller andra svåra väderförhållanden, längre strömavbrott, förorenat dricksvatten, störningar i datakommunikation eller större olycka som drabbar många. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning, därför är det viktigt att ändå vara förberedd och kunna hantera krisen.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du att klara dig under en kris, och också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha:

 • vatten
 • mat
 • värme
 • utrustning för att kunna ta emot viktig information från myndigheter och medier.

Håll dig informerad

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

När det inträffar en stor olycka som myndigheterna behöver informera om används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten. Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter

När du hör sirenerna ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.
 • Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information.

Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i radion och på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testas varje kvartal

Utomhussirenen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Tre grundprinciper för samhällets beredskap

Tre principer är utgångspunkten för samhällets förberedelser inför och hantering av en kris eller annan samhällsstörning.

De tre principerna:

 • Närhetsprincipen – krisen ska hanteras så nära den vardagliga verksamheten som vanligt. Den som kan verksamheten och har kompetensen i vardagen ska också hantera verksamheten vid en krissituation.
 • Likhetsprincipen – vid en kris ska verksamheten skötas på samma sätt som i vardagen.
 • Ansvarsprincipen – den som är ansvarig för verksamheten i vardagen är ansvarig vid en kris.

Flexibel organisation

En svårighet i förberedelserna är att man inte vet hur krisen kommer att se ut, eller var den kommer att äga rum. Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en flexibel och allsidig kommunal organisation. I den akuta fasen ska kommunens resurser kunna tas i anspråk för att klara den situation som uppstått. Det handlar framför allt om att personal ska kunna styras om och användas i en verksamhet som på grund av en kris behöver fler personer på plats.

Krisledningsnämnd

I en kommun är det kommunstyrelsen och nämnderna som styr verksamheten. Dessa är jämställda och ansvarar var och en för sina verksamhetsområden.

Utöver den vardagliga politiska organisationen finns också en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden sammankallas när en kris innebär så stora samhällsstörningar att den ordinarie organisationen inte fungerar tillräckligt effektivt, och har svårt att klara den akuta situationen. Krisledningsnämnden går då in och tar över ansvaret för hela eller delar av kommunens verksamhet.

Det är kommunstyrelsens ordförande som beslutar om kommunen ska gå upp i krisledningsnämnd.

Krisledningsgrupp

Till sin hjälp har krisledningsnämnden en krisledningsgrupp som leder arbetet. Gruppen är sammansatt av tjänstemän och leds och sammankallas av kommundirektören.

Krisledningsgruppen kan sammankallas såväl vid större som mindre kriser.

Risk- och sårbarhetsanalys

En viktig del av kommunens förberedelser är en risk- och sårbarhetsanalys som löpande ses över och uppdateras.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020