Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Politiska val

Här läser du om om de politiska valen.

Val till riksdag, kommun och region

Val till riksdagen samt kommun- och regionfullmäktige hålls vart fjärde år. Valdag är den andra söndagen i september och alla tre val hålls samma dag.

Det senaste valet hölls den 9 september 2018.

Nästa val är söndagen den 11 september 2022.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år i slutet av maj eller början av juni. Senaste valet hölls 2019.

Varje medlemsstat har en tradition av att hålla val på olika veckodagar, därför äger valen rum på olika dagar under samma vecka från torsdag till söndag. De svenska valet till Europaparlamentet genomförs alltid på en söndag.

Överklaga val

Ett valresultat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Nämnden kan då besluta att valet ska göras om. Det kallas omval.

Omval

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.

Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter beslut om omval.

Extraval

Ett extra val till riksdagen, kommun och regionfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens talman, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) bestämmer region- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag. Lag (2018:28).

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 oktober 2021