Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Socialnämnden

Socialnämnden leder vård- och omsorgskontorets verksamheter. Det betyder att nämnden beslutar i frågor som rör kommunens verksamheter inom vård och omsorg.

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsfrågor.

I verksamheterna ingår bland annat särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård, ekonomiskt bistånd och familjecentral. Andra områden som socialnämnden leder och ansvarar för är åtgärder för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden, verksamheten för flyktingmottagande samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till socialnämnden.

Öppna sammanträden

Socialnämnden sammanträder ungefär tio gånger per år. Sammanträdena är i Knivsta kommunhus och är öppna för allmänheten, förutom i ärenden som är sekretessbelagda.

Se socialnämndens kommande sammanträden och årets genomförda sammanträden i menyn.

Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott är ett utskott till socialnämnden som fattar beslut i ärenden som rör en enskild individ och som är sekretessbelagda. Utskottet har sammanträde ungefär en gång i månaden som är stängda för allmänheten.

Utskottets fyra ledamöter och deras ersättare är också ledamöter eller ersättare i socialnämnden.

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Presidium

Bilder på personerna i socialnämndens presidium Kerstin Eskhult, Britt-Louise Gunnar och Monica Lövgren

Från vänster: Kerstin Eskhult, Britt-Louise Gunnar och Monica Lövgren.

Hitta rätt i vår information

Sidan Kommande sammanträden

Här listar vi kommande sammanträden. Kallelserna länkas upp ungefär en vecka före mötet.

Sidan Genomförda sammanträden

Här listar vi handlingar och protokoll från de sammanträden som genomförts under året.

Sidan Arkiv, politiska sammanträden

Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden.

Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 december 2021