Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet bereder ärenden som handlar om kultur- och fritidsfrågor inför kommunstyrelsens beslut.

Hur utskottet arbetar

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i utskottet.

Utskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen för varje år. Sammanträdena är slutna.

Den delegation utskottet har står i kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottet för mötesanteckningar och beslut dokumenteras i protokoll.

Ledamöter i utskottet

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020