Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar Knivsta kommun

Knivsta kommuns verksamheter agerar nu för att hantera smittspridningen. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet. En central ledningsfunktion följer lägesutvecklingen och har regelbundna och täta avstämningar. I det arbetet har vi också kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Knivsta kommun har ett tätt samarbete med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala och övriga kommuner i länet.

Vi följer noga läget och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet i Knivsta kommun.

Kommunens verksamheter agerar nu utifrån de specifika förutsättningar som det nya coronaviruset covid-19 innebär för att kunna hantera en ökande smittspridning.

Kommunens centrala samordningsfunktion är sedan en tid aktiverad för att kunna agera snabbt och effektivt med anledning av utbrottet av coronaviruset. Bland annat arbetar vi med riskanalyser för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och vi håller täta och regelbundna samordningsmöten.

Så här kommunicerar vi kring eventuell smitta

Knivsta kommun värnar den personliga integriteten enligt gällande lagar, vilket givetvis också gäller de som har drabbats av covid-19. Det betyder att vi inte kommer att ge information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter.

Vår generella hållning är att inte gå ut med detaljerad information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare, elever eller personal. Bakgrunden är att vi inte vill riskera att omintetgöra det sekretesskydd för uppgifter om sin hälsa som alla har rätt till.

Vid bekräftad smitta i en verksamhet kan verksamheten delge allmänt hållen information till dem som är direkt berörda, såsom brukare, anhöriga, vårdnadshavare, myndiga elever och personal. Syftet är att begränsa smittspridning.

Bekräftade fall av covid-19

Region Uppsala svarar för statistiken kring antal smittade i Uppsala län. Sedan mitten av april finns den statistiken även på kommunnivå, se länken nedan.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar läget på regional och nationell nivå varje dag.

Tänk på att inte bidra till ryktesspridning. Vi behöver vara varsamma om varandra, var försiktig så du inte delar eller sprider information som rör andra människors integritet.

Om sekretess för uppgifter om hälsa

• Uppgifter om hälsotillstånd omfattas av sekretessregler, det gäller vid alla sjukdomar och i alla verksamheter i kommunen. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Riktlinjer för kommunens medarbetare

Knivsta kommuns medarbetare är uppmanade att vara hemma vid minsta symtom på förkylning och influensa. Medarbetarna ska vara restriktiva när det gäller att delta i resor, externa möten, konferenser, utbildningar och evenemang som inte bedöms kritiska utifrån verksamhetsbehov och demokratiska processer.

Varje medarbetare arbetar hemifrån i den mån det är möjligt och följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att öka den sociala distanseringen för att bidra till en minskad spridning av nya coronaviruset.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2020