Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så arbetar vi inom våra verksamheter

Inom kommunen finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga smittor av olika slag. Vi har tät kontakt med Region Uppsala, enheterna för smittskydd och vårdhygien, och följer deras och Folkhälsomyndighetens riktlinjer i vårt arbete. Så här arbetar vi inom Vård- och omsorgskontoret för att minska smittspridningen.

Övergripande rutiner och arbetssätt

Inom kommunen finns redan goda kunskaper, rutiner och vana när det gäller att förebygga smittor av olika slag. Vår personal inom vård och omsorg arbetar utifrån dessa rutiner varje dag, och utifrån våra särskilt framtagna handlingsplaner, för att ytterligare begränsa risk för smittspridning.

Vi har tät kontakt med Region Uppsala, enheterna för smittskydd och vårdhygien, och följer deras och Folkhälsomyndighetens kunskap i vårt arbete.

Våra medarbetare är utbildade för att arbeta med smitta genom nya coronaviruset och vidareutbildas kontinuerligt i takt med att instruktioner och rutiner från ansvariga myndigheter uppdateras.

Så vårdar vi

Fokusområden

Våra viktigaste fokusområden är att:

  • Skydda våra brukare från smitta.
  • Hantera situationen korrekt och säkert om vi ändå skulle få in smitta i någon av våra verksamheter.
  • Vårda eventuella smittade på bästa sätt.
  • Säkerställa bemanning i våra verksamheter.
  • Säkerställa att vi alltid kan ge nödvändig vård och omsorg till den som behöver.

Vid misstänkta och/eller bekräftade fall

Om en brukare blir sjuk med misstänkta covid-19-symtom inleder kommunen vård enligt rutinen för smittad patient.

Det betyder att den sjuke vårdas enligt rutinerna för kohort-vård, så kallad barriärvård. Kohort-vården innebär att den som är sjuk håller sig i sin lägenhet. Ett begränsat antal medarbetare vårdar den sjuke och använder utökad skyddsutrustning.

Hemtjänst

Inom den kommunala hemtjänsten gäller att vi i möjligaste mån försöker begränsa antalet personal som arbetar med varje brukare.

Personalen har goda hygienrutiner för att förebygga och hantera eventuell smitta, och följer Region Uppsalas, enheterna för smittskydd och vårdhygien, och Folkhälsomyndighetens riktlinjer i arbetet.

Både den kommunala hemtjänsten och den privata hemtjänsten i Knivsta kommun informeras löpande av ansvariga myndigheter om rutiner och rekommendationer när det gäller arbetet med att minska smittspridning inom vård och omsorg.

Äldreboende

Regeringen har beslutat om att det råder besöksförbud på äldreboenden i hela Sverige.

Kommunens äldreboende Estrids gård håller därmed stängt för besök.

Läs om besöksförbudet på Estrids gård och hur du som anhörig kan få hjälp med att kontakta din äldre närstående här

Så här använder vi skyddsutrustning

När det gäller skyddsutrustning följer Knivsta kommun ansvariga myndigheters krav och rekommendationer.

Det betyder bland annat att den personal inom vård och omsorg som utför ansiktsnära vård och omsorg för brukare inom riskgrupp alltid använder heltäckande visir.

Det är mycket viktigt att skyddsutrustning används på ett korrekt sätt eftersom felaktig användning kan sprida smittan vidare. Därför får den personal som använder skyddsutrustning utbildning i hur den används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Knivsta kommun är i stabsläge. Det betyder att en central ledningsfunktion följer lägesutvecklingen och har regelbundna och täta avstämningar.

Läs om stabsläget och om hur Knivsta kommun arbetar i samband med coronavirusets spridning här

Så här arbetar vård och omsorg

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

Nu arbetar vi utifrån dessa rutiner varje dag, och utifrån våra särskilt framtagna handlingsplaner, för att ytterligare begränsa risk för smittspridning.

  • Vi har beredskap för att hantera situationen korrekt och säkert om vi skulle få in smitta i någon av våra verksamheter.
  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad frånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
  • Vi har planerat för perioder av lägre bemanning, så att vi vet vilka arbetsuppgifter vi kan prioritera bort och vilka uppgifter vi alltid behöver fokusera på.
  • Vi har förberett oss för att kunna förflytta medarbetare från vissa verksamheter till andra, för att alltid säkra vård och omsorg för de som har störst behov.

Vi ber om din förståelse för att vissa delar av våra verksamheter kommer att kunna ha ett lägre serviceutbud i perioder.

Vi kommer alltid att kunna ge nödvändig stöd, vård och omsorg.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 oktober 2020