Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarrådet i punktform

Kommunens folkvalda politiker har beslutat att kommunen ska starta ett Medborgarråd. Syftet är att tidigt kunna fånga den allmänna opinionen i olika frågor, och med hjälp av dialog få fram ett bredare och bättre beslutsunderlag. Här sammanfattar vi Medborgarrådet i punktform.

Därför startar vi Medborgarrådet

 • Vi vill tidigt kunna fånga den allmänna opinionen i olika frågor.
 • Vi vill få tillgång till en ökad bredd av åsikter, även från grupper som idag inte deltar aktivt i samhällsdebatten.
 • Vi vill genom en fördjupad dialog med kommuninvånare få tillgång till kunskap och fler perspektiv i frågor som rör kommunens utveckling.
 • Förhoppningen är att Medborgarrådet kommer leda till att vi får fram bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid.

Om Medborgarrådet

 • Den som anmäler sig till panelen kommer få en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Enkäten består av slutna frågor med svarsalternativ.
 • Deltagarna i panelen har chans att bli inbjudna till ett eller flera fördjupade fokusråd.
 • Fokusråden sätts slumpvis samman som representativa grupper, i så hög grad som möjligt.
 • När du deltar i ett fördjupat fokusråd får du ekonomisk ersättning, på samma sätt som kommunens politiker när de deltar i möten och sammanträden.

Om frågorna och resultatet

 • Frågorna i enkäterna kommer beröra kommunens framtid och utveckling.
 • Avsikten är att Medborgarrådet ska vara ett komplement till den representativa demokratin och ett stöd för de folkvalda politikerna när de ska fatta beslut i olika frågor.
 • När det gäller den fysiska planeringen ersätter Medborgarrådets aktiviteter inte den lagstadgade samrådsprocessen utan är ett nytt sätt för politikerna att få in synpunkter i ett tidigt skede.
 • Resultatet av enkäten presenteras för kommunstyrelsen och ansvarig nämnd, och publiceras på kommunens webbplats.
 • Dokumentationen från de fördjupade fokusråden blir en del av beslutsunderlaget i ärenden till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd, tillsammans med handläggarens tjänsteutlåtande.

Det här åtar du dig

 • Som deltagare i den digitala panelen förväntas du besvara de digitala enkäterna, ett par gånger per år. Du har även chans att väljas ut att delta i ett fördjupat fokusråd framöver.
 • Du svarar alltid anonymt i den digitala enkäten.
 • Blir du uttagen till ett fördjupat fokusråd och tackar ja deltar du på plats i ett fysiskt möte, vid ett eller ett par tillfällen.
 • Att delta i Medborgarrådet är frivilligt. Du kan tacka nej om du blir inbjuden att ingå i ett fokusråd och du kan när som helst gå ur den digitala panelen.

Så anmäler du dig

 • Du deltar i Medborgarrådet genom att anmäla dig som deltagare. Använd vår digitala e-tjänst.
 • För att anmäla dig behöver du vara 16 år eller äldre och skriven i Knivsta kommun. Du behöver kunna identifiera dig med en e-legitimation, som Bank-ID.
 • Vi kommer be dig ange ålder, kön samt bostadsort (centrala Knivsta, Alsike, västra landsbygden, östra landsbygden).
 • När du anmäler dig kommer vi be dig godkänna att vi hanterar dina personuppgifter. Vid anmälan kommer du kunna ta del av en information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Anmäl dig till Medborgarrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här anmäler du dig om du saknar Bank-ID

 1. Beställ personbevis på Skatteverket.se. Där får du svara på tre frågor. Svara så här: 1: Till vem? svar: Annan, 2: För vad? svar: Visa folkbokföringsadress, 3: Resultat: svar: Beställ via post. Beställ personbevis från Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Lämna in personbeviset i Kontaktcenter Knivsta. Där kommer du att få legitimera dig och fylla i ett anmälningsformulär.
 3. Invänta bekräftelse via e-post när handläggningen är klar.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020