Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Säkerhet och beredskap på agendan på företagarfrukosten 24 april

På Knivsta kommuns senaste företagarfrukost den 24 april tog vi pulsen på säkerhet och beredskap - aktuella frågor på många plan! Ett 40-tal företagare var på plats denna tidiga morgon och tog del av ett intressant program.

Under frukosten lyfte Tomas Stavbom, regionchef på Handelskammaren, Knivstas starka potential i tillväxtstråket Uppsala-Stockholm. Genom att bygga på vår potential kan vi också stärka vår beredskap kring infrastruktur och grundläggande resurser, sade Tomas och lyfte ”guldet” i krisberedskapen, det vill säga gröna näringar och matsäkerhet. För att stå redo när krisen finns det bara en sak som gäller – att öva och träna tillsammans! Även Sara Eskhult från länsstyrelsen talade om ”det gröna guldet” i en dragning om styrkor och svagheter med Uppsala läns livsmedelssystem. Bland annat lyfte hon potentialen för att satsa på förädling – kanske behövs en kvarn i Knivsta i framtiden?

En annan högaktuell fråga inom säkerhet är de digitala bedrägerier som drabbar både företagare och privatpersoner. Agneta Sturesson, direktör på Handelsbanken, höll en matnyttig och uppskattad dragning med konkreta tips för att förebygga och förhindra bedrägerier.

Maria Bergstrand, säkerhets- och beredskapschef på Knivsta kommun, tog vid och berättade att kommunen driver ett systematiskt arbete för att bygga beredskap. Nästa steg är samverkan med näringslivet, sade Maria, och bjöd in till en ny fördjupad företagsdialog i höst.

-Nu har vi tagit ett första viktigt steg att lyfta beredskapssamverkan med näringslivet. Jag ser fram emot att hitta goda samverkansformer med Knivstas företagare, sade Maria Bergstrand.

Sist men inte minst: Frukostens företagarpanel, som denna gång bestod av Margareta Lindhal på LRF Knivsta kommungrupp, Ola Danielsson på LRF Knivsta kommungrupp, Roland Hedlund, butikschef ICA och Agneta Stureson, Handelsbanken. Samtalet rörde sig kring det komplexa i området beredskap och säkerhet - många skörheter kan ge upphov till oväntade kriser och situationer som kräver snabb mobilisering när de väl uppstår. Grunden är att bygga ett motståndskraftigt och robust samhälle, som tål förändringar och utmaningar.

Frukostträffarna är ett viktigt forum för företagare, politiker och förvaltning att mötas under enkla och inspirerande former för att lyfta omvärlds- och tillväxtfrågor med betydelse för Knivstas utveckling. Välkommen att höra av dig till oss på näringslivsenheten om du tips på aktuella frågor att lyfta mot det lokala näringslivet på framtida frukostar.
Kontakta näringslivschef Gustav Fridlund, gustav.fridlund@knivsta.se

Vy över människor i Tilassalen Knivsta kommunhuset som lyssnar till ett panelsamtal företagare på scenen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024