Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 november 2020 kl 11:07

Innovation genom hackaton – ett led i att skapa ett robust framtidens Knivsta

För att möta en framtid fylld av utmaningar och skapa ett robust framtidens Knivsta behövs goda idéer och kreativa lösningar. Ett led i detta arbete är projektet Mosaik, där kommunens verksamheter använder metoden hackaton för att få fram och genomdriva bra idéer för innovation och utveckling. I går onsdag genomfördes den andra av årets hackatons, denna gång digitalt på grund av pandemin och på två teman - "Agenda 2030 - kommun och invånare tillsammans" och "Pandemi idag - hur ser det ut imorgon?”. Nu ska de idéer som framkom prövas om de kan förverkligas.

- Jag tror på den här arbetsmetoden för att skapa en innovationskultur - att vi träffas över verksamhetsgränserna och tänker gemensamt hur vi kan lösa ett problem, säger kommundirektör Daniel Lindqvist.

Under gårdagens hackaton deltog 38 personer från samtliga kontor inom Knivsta kommuns förvaltning. Deltagarna samlades i grupper över verksamhetsgränserna för att kreativt lösa gemensamma frågeställningar på två teman - Agenda 2030 – kommun och invånare tillsammans samt Pandemi idag - hur ser det ut i morgon? .

14 nya idéer framkom under processen. De fyra idéer som valdes ut för att "hackas" och bearbetas under dagen handlade att skapa en broschyr som samlar information om hjälp i situationer när livet svajar, en resurscirkel för återvinning av kontorsmöbler, ett kommunövergripande system som kartlägger kompetenser för att förenkla för medarbetarna att hitta nätverk, samt ett system för kompetensförsörjning som fångar in personer som är intresserade av att arbeta i Knivsta kommun.

Under årets tidigare hackaton, hackaton #1, arbetades 31 nya idéer fram. Till bästa idé utsågs en idé om en portal för felanmälning och uppföljning av ärenden.

Om projektet Mosaik - innovation genom hackaton

Knivsta kommun - och Sveriges alla kommuner - står inför utmaningar. Behovet av kommunal service, som utbildning, vård och omsorg, ökar, på samma gång som andelen personer som yrkesarbetar och betalar skatt minskar.

Ett led i att möta en framtid fylld av utmaningar och skapa ett robust framtidens Knivsta är projektet Mosaik, där kommunens verksamheter använder metoden hackaton för att få fram och genomdriva bra idéer för innovation och utveckling.

Projektet har beviljats 3,4 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, löper under 2019-2022 och går ut på att utveckla en innovationskultur i Knivsta kommun där alla medarbetare är delaktiga och jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.

Läs mer projektet Mosaik och innovation genom hackaton


Sidan uppdaterades: 12 november 2020