Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Två nya stadsdelar 2035 - en sammanfattning

I västra Knivsta respektive Alsike ska sammanlagt 3 500 bostäder uppföras till år 2035. De två grönskande stadsdelarna ska byggas hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - och samverka med en levande landsbygd.

Patienter i väntrum
Old man and woman are enjoying nature together. They are sitting and embracing

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas. Många vill flytta till vår fina kommun, som har ett attraktivt läge mitt i Stockholm-Uppsalaregionen.

Idag är vi knappt 20 000 invånare i Knivsta kommun. År 2029 beräknas vi vara drygt 26 000 (SCB:s befolkningsprognos). För att Knivsta ska kunna växa hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - behövs en robust och långsiktig samhällsplanering, förberedd för att möta olika utmaningar.

Att ta ett samlat grepp i ett tidigt skede är avgörande för att nå målet: Att bevara Knivstas identitet och på samma gång skapa kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.

Kommunen samordnar arbetet i Utvecklingsprogram Knivsta 2035, med uppdraget att påbörja två nya hållbara och grönskande stadsdelar i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle. De nya stadsdelarna ska rymma sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Genom stadsutvecklingsprogrammet kan kommunen ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Se projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 Pdf, 287.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hållbara stadsdelar

De två nya stadsdelarna kommer att byggas med hållbara lösningar, från hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar till mjukare, som livskvalitet och hälsa.

För det behövs modern teknik och innovativa tankar.

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 anges att Knivsta år 2035 är "en stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen".

Hållbarheten kommer att uppnås bland annat genom att "bygga en blandad stad (arbete, bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och väl gestaltad bebyggelse med platser och rum som leder till kreativa möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som sätter barn och lärande i fokus."

Läs mer om Agenda 2030 och kommunens arbete med agendan

Ett förslag till stadsutvecklingsstrategi

Kommunen har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som kommer att ligga till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna.

I strategin fångas många gemensamma frågor upp, till exempel robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategin presenteras också strukturskisser över de framtida stadsdelarna.

Mellan 1 juni och 15 september arrangerade Knivsta kommun en medborgardialog kring förslaget. Under den perioden kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och lämna synpunkter på strategiförslaget.

Nu pågår arbetet med att ta del av synpunkterna och se över förslaget igen. I december presenteras ett nytt och omarbetat förslag.

Se förslaget till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike

Se tidplanen för arbetet med stadsutvecklingsstrategi

Här ska de nya stadsdelarna ligga

Karta med ungefärlig placering västra Knivsta och Alsike

Karta: Urban Minds

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021