Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling och Knivsta 2035

Som en del i arbetet för hållbar stadsutveckling medverkar Knivsta kommun i ett forskningsprojekt under fem år. Projektet har fokus på hållbara tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de två stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Målet är att undersöka om lokala lösningar och sammankoppling av de olika tekniska systemen kan bidra till att bygga hållbara stadsdelar.

Projektet genomförs inom forskarskolan Future-Proof Cities i samarbete med Högskolan i Gävle.

Kontakt

För forskningsprojektet

Ylva Gullberg

Kommundoktorand Högskolan i Gävle/Knivsta kommun

ylva.gullberg@hig.se

Lekpark i stadsmiljö illustration
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 november 2021