Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta 2035 - två hållbara stadsdelar

Knivsta växer vidare och utvecklas. Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar kommunen för två hållbara stadsdelar - i västra Knivsta tätort respektive Alsike stationssamhälle. Vi har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som sätter ramarna för stadsdelarna och föreslår en grundstruktur för kvarteren. Nu är medborgardialogen om förslaget avslutad och arbetet med att ta fram ett nytt och omarbetat strategiförslag pågår. Här kan du ta del av samlad information om arbetet med de nya stadsdelarna och vad som händer just nu.

Sågverkstorget på sommaren
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2021