Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Delta och påverka

Knivsta växer - och du kan vara med och påverka. Hur vill du att Knivsta ska se ut i framtiden? Du som lever och verkar i Knivsta kommun har flera möjligheter att delta i utvecklingen.

Knivsta kommun växer och vi vill gärna ta del av dina åsikter.

Du kan till exempel rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt parti, en förening eller ett nätverk, lämna synpunkter som hjälper oss att göra saker bättre, lämna in förslag på vad vi borde göra, vara med i en dialogaktivitet eller på öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut.

Tänk också på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden. När en ny detaljplan tas fram för ett område har du alltid möjlighet att bidra med dina synpunkter tidigt i planprocessen, under samrådet.

Välj den väg som passar dig bäst!

Läs mer om hur du kan delta och påverka i kommunen

Gå med i Medborgarrådet - enkäter och fördjupade samtal om framtidens Knivsta

Läs om hur du kan påverka detaljplaner i Knivsta kommun

Läs om att delta och påverka när det gäller Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna i Knivsta kommun

Ungdomar på stan
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021